Нийт үр дүн 7

харьцуулах
1,525,000

 • CPU: Intel Core i5
 • HDD: 500GB
 • RAM: 4GB, 2400MHz, DDR4
 • Grpahics: Intel Integrated Graphics

харьцуулах
1,738,000

 • CPU: Intel Core i5
 • HDD: 1TB
 • RAM: 8GB, 2400MHz, DDR4
 • Grpahics: Intel Integrated Graphics

харьцуулах
1,209,000

 • CPU: Intel core i3- 3100 3600MHz
 • HDD: 1TB
 • Graphic: Intel Integrated Graphics
 • RAM: 4GB 2400MHz DDR4

New
харьцуулах
1,710,000

 • CPU: Intel Core i5-7500
 • HDD: 1TB
 • Memory: 4GB 2400MHz DDR4
 • Graphics: AMD Radeon R5 430

харьцуулах
2,485,000

 • CPU: Intel Core i7-7700
 • HDD: 1TB
 • RAM: 8GB 2400MHz DDR4
 • Graphics card: AMD Radeon™ R7 450

NEW
харьцуулах
3,100,000

NEW
харьцуулах
2,195,000

 • CPU: Intel Core i7-7700
 • HDD: 1TB
 • RAM: 8GB 2400MHz DDR4
 • Graphics:  Intel Integrated Graphics

Бүтээгдэхүүн харьцуулах