Нийт үр дүн 8

харьцуулах
670,000

 • Type: Floor Rising
 • Material: Metal
 • Format: 16:10
 • Diagnal: 100 inch (2140*1350mm)

харьцуулах
570,000

 • Type: Floor Rising
 • Material: Matt White
 • Format: 16:10
 • Diagnal: 100 inch (2140*1350mm)

харьцуулах
340,000

 • Type: Electric
 • Material: Matt White
 • Format: 16:9
 • Diagnal: 120 inch (2438*1828mm)

харьцуулах
1,350,000

 • Type: Fast Folding
 • Material: Black Diamond
 • Format: 16:9
 • Diagnal: 150 inch (3240*1830mm)

харьцуулах
1,850,000

 • Type: Fixed Frame
 • Material: PVC Metal Gray
 • Format: 16:9
 • Diagnal: 200 inch (4330*2500mm)

харьцуулах
500,000

 • Type: Floor Rising
 • Material: Matt Gray
 • Format: 16:9
 • Diagnal: 80 inch (1770*1000mm)

харьцуулах
460,000

 • Type: Floor Rising
 • Material: Matt White
 • Format: 16:9
 • Diagnal: 80 inch (1770*1000mm)

харьцуулах
310,000

 • Type: Tripod
 • Material: Matt White
 • Format: 4:3
 • Diagonal: 84 inch (1640*1250mm)

Бүтээгдэхүүн харьцуулах