Нийт үр дүн 5

харьцуулах
5,900,000

 • Screen Size: 43"
 • Resolution: 1920*1080
 • Touch Type: 10 points IR touch
 • CPU: Intel® Core™ i5
 • Hard disk memory: 64GB,ssd
 • RAM: 4GB, DDR3

харьцуулах
3,500,000

 • Screen Size: 43"
 • Resolution: 1920*1080
 • Touch Type: NO touch
 • CPU: ATOM D525 dual core
 • Hard disk: 500GB
 • RAM: 2GB, DDR3

харьцуулах
4,500,000

 • Screen Size: 43"
 • Resolution: 1920*1080
 • Touch Type: NO touch
 • CPU: A83T Eight Core
 • Video Memory: 8GB
 • RAM: 1GB, DDR3

харьцуулах
8,400,000

 • Screen Size: 46"
 • Resolution: 1920*1080
 • Touch Type: touch
 • CPU: i3
 • HDD: 128GB SSD
 • RAM: 4GB

харьцуулах
4,100,000

 • Screen Size: 49"
 • Resolution: 1920*1080
 • Touch Type: No touch
 • Memory: DDR3 8G
 • Interface: USB*2
 • Description: Ultra Thin Splitting Screen

Бүтээгдэхүүн харьцуулах