Filter

Active filters

Нийт үр дүн 2

харьцуулах
2,724,000

  • Colour Type: B&W
  • Print Speed: 16ppm( A4 )
  • Print Resolution: 600 dpi X 600 dpi
  • Memory: 32MB

харьцуулах
4,883,000

  • Нэмэлт төхөөрөмжийн үнэ ороогүй болно!
  • Colour Type: B&W
  • Print Speed: 22ppm( A4 )
  • Print Resolution: 600 dpi X 600 dpi
  • Memory: 128MB

Бүтээгдэхүүн харьцуулах