Нийт үр дүн 8

харьцуулах
2,724,000

 • Colour Type: B&W
 • Print Speed: 16ppm( A4 )
 • Print Resolution: 600 dpi X 600 dpi
 • Memory: 32MB

харьцуулах
4,883,000

 • Нэмэлт төхөөрөмжийн үнэ ороогүй болно!
 • Colour Type: B&W
 • Print Speed: 22ppm( A4 )
 • Print Resolution: 600 dpi X 600 dpi
 • Memory: 128MB

харьцуулах
8,688,000

 • Нэмэлт төхөөрөмжийн үнэ ороогүй болно!
 • Colour Type: B&W
 • Print Speed: 28ppm( A4 )
 • Print Resolution: 1200 X 1200 dpi
 • Memory: 2GB

ШИНЭ
харьцуулах
13,034,000

 • Нэмэлт төхөөрөмжийн үнэ ороогүй болно!
 • Colour Type: B&W
 • Print Speed: 36ppm( A4 )
 • Print Resolution: 1200 X 1200 dpi
 • Memory: 2GB
 • HDD: 250GB

ШИНЭ
харьцуулах
16,800,000

 • Нэмэлт төхөөрөмжийн үнэ ороогүй болно!
 • Dualscan ADF
 • Colour Type: B&W
 • Print Speed: 45 ppm( A4 )
 • Print Resolution: 1200 X 1200 dpi
 • Memory: 4GB
 • HDD: 250GB

ШИНЭ
харьцуулах
11,044,000

 • Нэмэлт төхөөрөмжийн үнэ ороогүй болно!
 • Colour Type: Color
 • Print Speed: 25 ppm( A4 )
 • Print Resolution: 1200 X 1200 dpi
 • Memory: 8GB
 • HDD: 256GB

ШИНЭ
харьцуулах
13,024,000

 • Нэмэлт төхөөрөмжийн үнэ ороогүй болно!
 • Colour Type: Color
 • Print Speed: 30 ppm( A4 )
 • Print Resolution: 1200 X 1200 dpi
 • Memory: 8GB
 • HDD: 256GB

ШИНЭ
харьцуулах
17,864,000

 • Нэмэлт төхөөрөмжийн үнэ ороогүй болно!
 • Colour Type: Color
 • Print Speed: 36 ppm( A4 )
 • Print Resolution: 1200 X 1200 dpi
 • Memory: 8GB
 • HDD: 256GB

Бүтээгдэхүүн харьцуулах