ШИНЭ
харьцуулах
15,400,000

 • Нэмэлт төхөөрөмжийн үнэ ороогүй болно!
 • Dualscan ADF
 • Colour Type: B&W
 • Print Speed: 45 ppm( A4 )
 • Print Resolution: 1200 X 1200 dpi
 • Memory: 4GB
 • HDD: 250GB

ШИНЭ
харьцуулах
12,276,000

 • Нэмэлт төхөөрөмжийн үнэ ороогүй болно!
 • Colour Type: B&W
 • Print Speed: 36ppm( A4 )
 • Print Resolution: 1200 X 1200 dpi
 • Memory: 2GB
 • HDD: 250GB

харьцуулах
7,965,000

 • Нэмэлт төхөөрөмжийн үнэ ороогүй болно!
 • Colour Type: B&W
 • Print Speed: 28ppm( A4 )
 • Print Resolution: 1200 X 1200 dpi
 • Memory: 2GB

харьцуулах
4,235,000

 • Нэмэлт төхөөрөмжийн үнэ ороогүй болно!
 • Colour Type: B&W
 • Print Speed: 22ppm( A4 )
 • Print Resolution: 600 dpi X 600 dpi
 • Memory: 128MB