ШИНЭ ЗАГВАРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ЗӨӨВРИЙН КОМПЬЮТЕР & ПРОЦЕССОР